0966.822.333 - 04.8587.3222 - 083.88222.68
Hà Nội: (024) 8587 3222
HCM: (028) 3882 2268
Hotline: 0966 822 333

Bross

So sánh sản phẩm (0)


Tủ chậu BROSS 2018

Tủ chậu BROSS 2018

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 630 x 500 mmKích thước Gương : 700 x 550 mmBộ tủ chậ..

Tủ chậu BROSS 2019

Tủ chậu BROSS 2019

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 610 x 460 mmKích thước Tủ phụ : 750 x 250 mmKích thư..

Tủ chậu BROSS 2022

Tủ chậu BROSS 2022

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 1000 x 480 mmKích thước Tủ phụ : 350 x 650 mmKích thước..

Tủ chậu BROSS 2025

Tủ chậu BROSS 2025

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 900 x 460 mmKích thước Tủ phụ : 500 x 350 mmKích thước ..

Tủ chậu BROSS 2035

Tủ chậu BROSS 2035

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 480 mmKích thước Tủ phụ : 800 x 240 mmKích thước ..

Tủ chậu BROSS 2040

Tủ chậu BROSS 2040

Thông số kỹ thuật  Kích thước Tủ chính : 550 x 410 mmKích thước Gương : 760 x 530 mmBộ tủ chậu ..

Tủ chậu BROSS 2041

Tủ chậu BROSS 2041

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 1000 x 460 mmKích thước Tủ phụ : 1100 x 350 mmKích thướ..

Tủ chậu BROSS 2045

Tủ chậu BROSS 2045

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 585 x 390 mmKích thước Gương : 750 x 600 mmBộ tủ chậu b..

Tủ chậu BROSS 2047

Tủ chậu BROSS 2047

Thông số kỹ thuật  Kích thước Tủ chính : 800 x 460 mmKích thước Gương : 630 x 780 mmBộ tủ chậu ..

Tủ chậu BROSS 2048

Tủ chậu BROSS 2048

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 460 mmKích thước Tủ phụ : 780 x 250 mmKích thước ..

Tủ chậu BROSS 2049

Tủ chậu BROSS 2049

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 700 x 430 mmKích thước Gương : 850 x 650 mmBộ tủ chậu b..

Tủ chậu BROSS 2053

Tủ chậu BROSS 2053

Thông số kỹ thuật: Kích thước Tủ chính : 610 x 470 mmKích thước Gương : 760 x 600 mmBộ tủ chậu ..

Tủ chậu BROSS 715

Tủ chậu BROSS 715

Thông số kỹ thuậtKích thước Tủ chính : 800 x 460 mmKích thước Tủ phụ&n..

Tủ chậu BROSS 783

Tủ chậu BROSS 783

Thông số kỹ thuậtKích thước Tủ chính : 800 x 500 mmKích thước Tủ phụ&n..

Tủ chậu BROSS 784

Tủ chậu BROSS 784

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 470 mmKích thước Tủ phụ : 800 x 250 mmKích thư..

Tủ chậu BROSS-2026

Tủ chậu BROSS-2026

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 470 mmBộ tủ chậu bao gồm :Tủ Cabinet chính : Nhựa..

Tủ chậu Bross 2050

Tủ chậu Bross 2050

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 460 mmKích thước Gương : 750 x 800 mmBộ tủ chậu b..

Tủ chậu BROSS 2010

Tủ chậu BROSS 2010

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 920 x 460 mmKích thước Gương : 900 x 600 mmBộ tủ chậ..

Tủ chậu BROSS 2011

Tủ chậu BROSS 2011

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 800 x 480 mmKích thước Gương : 800 x 600 mmBộ tủ chậ..

Tủ chậu BROSS 2021

Tủ chậu BROSS 2021

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 600 x 450 mmKích thước Tủ phụ : 700 x 250 mmKích thước ..

Tủ chậu BROSS 2027

Tủ chậu BROSS 2027

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 600 x 400 mmKích thước Tủ phụ : 250 x800 mmKích thước G..

Tủ chậu BROSS 2044

Tủ chậu BROSS 2044

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 500 x 400 mmKích thước Gương : 750 x 500 mmBộ tủ chậu b..

Tủ chậu BROSS 2051
Tủ chậu BROSS 398

Tủ chậu BROSS 398

Thông số kỹ thuậtKích thước Tủ chính : 800×480 mmKích thước Tủ phụ : 2..

Tủ chậu BROSS 761

Tủ chậu BROSS 761

Thông số kỹ thuậtKích thước Tủ chính : 900 x 470 mmKích thước Tủ phụ&n..

Tủ chậu BROSS 785

Tủ chậu BROSS 785

Kích thước Tủ chính : 800 x 450 mmKích thước Gương : 73..

Tủ chậu BROSS 786

Tủ chậu BROSS 786

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 810 x 460 mmKích thước Tủ phụ : 800 x 250 mmKích thư..

Tủ chậu BROSS 788

Tủ chậu BROSS 788

Thông số kỹ thuật Kích thước Tủ chính : 1000 x 510 mmKích thước Gương : 650 x 900 mmBộ tủ ch..

Showing 1 to 28 of 28 (1 Pages)
Top