Thiết bị bếp

 Bếp từ Teka IR 721
17.099.000 đ
19.459.000 đ
-12 %
 Bếp từ Teka VRTC 954I
45.525.000 đ
53.599.000 đ
-15 %
Bếp hồng ngoại Teka TB600
8.360.000 đ
11.550.000 đ
-28 %
Bếp hồng ngoại Teka TR 620
11.160.000 đ
15.290.000 đ
-27 %
Bếp hồng ngoại Teka TR 640
12.199.000 đ
16.599.000 đ
-27 %
Bếp hồng ngoại Teka TR 70HZ
17.099.000 đ
23.199.000 đ
-26 %
Bếp hồng ngoại Teka TR 831HZ
17.000.000 đ
20.499.000 đ
-17 %
BẾP TỪ TEKA IB 6310
13.200.000 đ
18.900.000 đ
-30 %
BẾP TỪ TEKA Ib 6315
13.200.000 đ
19.800.000 đ
-33 %
BẾP TỪ TEKA IR 6031
13.500.000 đ
16.680.000 đ
-19 %
Bếp từ Teka IR 641
17.099.000 đ
23.199.000 đ
-26 %
Bếp từ Teka IR 831.2
25.400.000 đ
29.909.000 đ
-15 %
Bếp từ Teka IR-831
24.700.000 đ
29.909.000 đ
-17 %
Bếp từ Teka IRF-641
19.500.000 đ
26.400.000 đ
-26 %
Bếp từ Teka IRS 631
17.099.000 đ
23.199.000 đ
-26 %
Bếp từ Teka IRS 641
17.600.000 đ
23.969.000 đ
-27 %
Bếp từ Teka IRS 933HS
19.400.000 đ
32.550.000 đ
-40 %
Bếp từ Teka IRS 943
33.100.000 đ
36.949.000 đ
-10 %

 

Đang xử lý...

Đã thêm vào giỏ hàng thành công