Thiết bị bếp

Bếp điện domino Kaff KF-330C
1.680.000 đ
2.400.000 đ
-30 %
Bếp từ đơn KAFF KF-330I
1.820.000 đ
2.600.000 đ
-30 %
Bếp gas âm KAFF KF 219
2.716.000 đ
3.880.000 đ
-30 %
Bếp gas âm hồng ngoại KAFF KF-208L
2.765.000 đ
3.950.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-321
2.779.000 đ
3.970.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-228
3.178.000 đ
4.540.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-212
3.416.000 đ
4.880.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-670
4.116.000 đ
5.880.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-312
4.116.000 đ
5.880.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-216
4.250.000 đ
6.080.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-218
4.361.000 đ
6.230.000 đ
-30 %
Bếp gas âm hồng ngoại KAFF KF-608I
4.536.000 đ
6.480.000 đ
-30 %
Bếp ga Kaff KF-668
4.816.000 đ
6.880.000 đ
-30 %
BẾP GAS ÂM KAFF KF-690
5.376.000 đ
7.680.000 đ
-30 %
Bếp điện từ Kaff KF – 073CC
6.496.000 đ
9.280.000 đ
-30 %
Bếp điện từ Kaff KF-073IC
6.916.000 đ
9.880.000 đ
-30 %
Bếp từ Kaff KF-073II
7.616.000 đ
10.880.000 đ
-30 %
Bếp điện từ Kaff KF-FL101IC
8.850.000 đ
11.800.000 đ
-25 %

 

Đang xử lý...

Đã thêm vào giỏ hàng thành công